Privacy Policy

Chính sách bảo mật Dinhgiasim.com.vn

Dinhgiasim.com.vn thu thập thông tin cá nhân nào?

Dinhgiasim.com.vn không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ khách truy cập.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Dinhgiasim.com.vn sử dụng chứng chỉ SSL được chứng nhận bởi tổ chức COMODO trong kết nối. Đảm bảo bạn luôn an toàn khi truy cập vào dinhgiasim.com.vn

Việc sử dụng ‘Cookie’?

Dinhgiasim.com.vn không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập, theo dõi người dùng, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách truy cập trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập sẽ gửi thông qua trình duyệt của họ.

Các bên thứ ba

Không thu thập thông tin khách truy cập nên Dinhgiasim.com.vn cũng không có bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

Dinhgiasim.com.vn có thể cung cấp tin từ các bên thứ ba trên Website. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Dinhgiasim.com.vn không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang website được liên kết.

Quảng cáo của Google.

Dinhgiasim.com.vn có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên Website Dinhgiasim.com.vn. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Dinhgiasim.com.vn cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Dinhgiasim.com.vn

Liên hệ với Dinhgiasim.com.vn

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật, hãy gửi thông tin đến Dinhgiasim.com.vn qua trang Liên Hệ.